Panik Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?
Panik atak, ani gelen, şiddetli bir korku, kötü şeyler olacak endişesi ve felaket hissidir. Herhangi bir nedene bağlı olarak (asansörde, uçakta, metroda, tünelde, M.R. çekilirken, açık alanda vs.) veya durup dururken, hiç- bir nedene bağlı olmadan ortaya çıkan ölüm korkusu, kalp krizi geçirme, bayılacak gibi olma, kontrolünü kaybetme veya aklını kaçırma korkusu dur. Bu sürecin günlük, haftalık ve aylar içinde yinelenmesine panik bozukluğu adı verilir. Panik atakta fiziksel olarak kalp çarpıntısı, boğuluyor gibi olma, nefes almaya doyamama, hava açlığı, uyuşma, su gibi terleme, titreme, el ve ayakların buz gibi olması görülebilir. Hava açlığı için pencerelere, balkona koşma derin nefes almaya çalışma görülebilir. Psikolojik olarak ileri derecede tedirginlik, huzursuzluk, aklı başından çıkacakmış korkusu görülebilir. Yaygın bir hastalıktır. Yaşam boyu görülme sıklığı %1,5-5 arasındadır. Kadınlarda erkeklere oranla iki ila üç kat fazladır. Hastalık 25’li yaşlarda başlar. Ailesinde panik atak hikâyesi olanlarda hastalık daha fazla görülür. Hastaların %30-40’ı tamamen iyileşir. %50’si yaşamlarını etkilemeyecek derecede belirtilerle yaşamayı öğrenir. %10-15’i belirgin yakınmalarıyla uğraşlarını sürdürürler.

Panik Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?
HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Panik atak ani gelen şiddetli bir korkudur. Bu korku, kalabalık caddelerde, mağazalarda, tünel, köprü, asansör gibi mekânlarda; metro, otobüs, uçak gibi kapalı araçlarda ortaya çıkıyorsa bu panik atağa agorafobili panik atak adı verilir. Hiçbir şeye bağlı olmadan, durup dururken, bilinçaltı çatışmalarla ortaya çıkıyorsa buna agorafobisiz panik atak veya panik atak adı verilir. Panik atak belirtileri 10 dakikada artarak üst düzeye çıkar, 20-30 dakika sonunda hızlı veya yavaş biçimde ortadan kalkabilir. Panik atak belirtileri şunlardır:Panik Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?

Çarpıntı, Titreme ya da sarsılma, Sersemlik, Uyuşma Üşüme, Boğulma hissi Ölüm korkusu, Fenalaşma, Denetimini yitirme, Sıkıntı hissi, Titreme ya da sarsılma, Sersemlik, Uyuşma Üşüme, Bulantı, Çıldırma korkusu, Karında rahatsızlık hissi, Terleme, Nefesin kesilmesi, Göğüste ağrı, Kalp hızının artması, Baş dönmesi, Karıncalanma ve Kendini kaybetme.

Panik Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?HASTALIĞIN NEDENLERİ

Panik bozukluğun nedenleri tam olarak bil inememektedir. Ancak beyin yapı ve işlevlerinde oluşmuş biyolojik anormall ikler sonucu geliştiği belirtilmektedir. Nörotransm itterden ilen sinir ileti sistemlerinde bir bozuklu ğun olduğu; psikolojik ve fiziksel uyaranlarla bunların tetiklendiği ve panik atak ortaya çıktığı sanılmaktadır. Genetik etkenler hastalı ğın ortaya çıkmasında çok öneml idir. Panik ataklı hastaların birinci derece yakınlarında dört ila sekiz kat daha fazla görüldüğü belirtilmektedir. Panik atak, çocukluk dönem inde örnek alınmış; bil inçaltına yerleşmiş; öğrenilmiş davranışların, klasik koşullanma ile ortaya çıkan kötü bir şeyler olacak korkusunun belirtileridir. Örneğin asansörde korkan annenin çocuğunun da asansör korkusu olması gibi. Annesinde panik atak görmüş çocuğun ileri yaşlarda benzer belirtiler göstermesi gibi. Panik ataklı hastaların kişi l ik yapılarının genell ikle aşırı titiz, düzenli, mükemmeliyetçi ve ayrıntıcı olduğu, bu kişilik yapısında en ufak bir olaydan etkilenen, felaket hissini aklına getiren kişiler oldukları; panik atağın bunun sonucunda ortaya çıktığı ileri sürülmektedir.


AYIRICI TANI
Panik Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?
Panik bozukluğu pek çok hastalıkla karışabilir. Hastalıkta ya şanan uyu şma, karıncalanma hastalar tarafından felç olma veya kalp krizi geçirme hissiyle, nefes almaya doyamama, boğuluyor gibi olma akciğer hastalıkları veya guatr gibi hastalıklar olarak yorumlanabilir. Gaz, geğirti, şişkinlik, mide hastalığı olarak düşünülebilir. Bu belirtiler nedeniyle anjiyo yapılan, endoskopi olan, boş yere beyin filmleri çektiren hastalarla kar şılaşılmaktadır. Ayrıca pek çok hastalığa ilişkin belirtilerde görülebilir. Hastalar da, doktorlar da ayırıcı tanıda zorluk çekebilirler. Ancak iyi bir muayene, iyi laboratuvar incelemesiyle tanı konulabilir. Birkaç kez doktor muayenesi ve laboratuvar tetkikinden sonra fiziksel bir hastalık bulunmamışsa psikiyatriye müracaat edilmelidir. Köprü üstünde, asansörde, metro da, MR çekilirken yaşanan sıkıntılar panik atak tanısı için önemli ipuçlarıdır. Başın bir tarafının gelip geçici ağrısı veya uyuşması, midede dolgunluk hissi, kalbe baskı yapıyor hissi panik atağı tetik leyebilir. Kişinin bunları fark etmesi, kötü senaryoların ortaya çıkmasını engelleyebilir. Tedavi ile birçok hastada panik bozukluk ve agorafobi belirtilerinde çok çabuk iyileşmeler görülür. En etkili tedavi ilaç ve bilişsel tedavileridir. Antidepresif ilaçlarla birlikte, psiko-eğitim tedavisi, kişinin hastalığının farkına varmasına, korkulacak bir hastalık olmadığı inancına neden olur. Hastalığın bilinçaltı korkulardan kaynaklanan bir kaygı ve bir düşünce hastalığı oldu ğunun öğrenilmesi hastalıkla başa çıkmayı da öğretir. Panik bozukluğu tedavisinde mutluluk, canlılık hissi veren geri alım engelleyicileri oldukça yararlı ilaçlardır.
Panik Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?

Bu ilaçlar kaygı düzeyini azaltıp kişinin korkularıyla mücadelesini güç lendirir. Hasta ilaçlardan fayda görmüşse tedavi en az 8-12 ay devam etmelidir. Bu ilaçlar kü çük dozlarda başlanıp; kesilirken de yavaş yavaş azaltılarak kesilmelidir. İlacı ani kesmek, panik atak benzeri belirtilere yol açabilir. Bu ilaçlara başarken de baş dönmesi, mide bulantısı gibi yan etkiler gö- rülebilir. Bunlardan korkulmamalıdır. Tedavide yapılan yanlışlardan biri de yeşil reçete ile yazılan ve alışkanlık yapan benzodiazepin grubu ilaçların uzun süre kullanılmasıdır. Sonuçta panik atak korkulacak bir hastalık değildir. İlaçlarla, bilişsel tedavilerle iyileşen bir hastalıktır. Kişinin hastalığının ve kişiliğinin farkı- na varması, bu sanal korkularının üzerine bilinçli bir şekilde gitmesi tedavi için önemlidir. Elini kalbinin ve tansiyonunun üzerinden çekmesi önemlidir. Sık sık doktora gitmesi, acillere taşınması, önerilere uymaması, ilaçları kafasına göre alıp bırakması, hastalığın kronikleşmesine neden olabilir. Psikiyatri uzmanı hekimler tarafından yapılan yaklaşımlar panik atak tedavisinde oldukça yararlı olabilir.


PROF. DR. SALİH BATTAL
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı

Kaynak: DinHizmetleri.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol