Müftülükçe Düzenlenen Hizmetiçi Eğitim Kurslarının Sonunda Yapılan Sınav İçin Ayrıca Ek Ders Ödenir mi


DİNHİZMETLERİ.COM


İlgi : 22/04/2015 tarihli ve 22318096-640-1102 sayılı yazı.

İlgi yazı ile; ilinize bağlı x... İlçe Müftülüğünce mahallinde düzenlenen Kur'an-ı Kerim, Ezanı Güzel Okuma, Vaaz Becerilerini Geliştirme vb. hizmet içi eğitim kurslarının bitiminde kursiyerlerin başarısının ölçülmesi için değerlendirme yapan komisyonun başkan ve üyelerine "sınav ücreti" adıyla ek ders ücreti ödenmesinin imkanı hususunda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan görüş talep edilmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eğitim faaliyetleriyle ilgili ek ders ücreti ödemelerini düzenleyen 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın "sınav ücreti" başlıklı 9. maddesinde; "Eğitim merkezlerine kursiyer seçimi ve bu merkezlerde yapılan kursların dönem başı ve dönem sonu ile bitirme sınavlarında ve Kur'an kurslarında gerçekleştirilen hafızlık tespit, yarışma ve yıl sonu sınavları ile eğitim hizmetlerine yönelik projeler ve özellik arz eden faaliyetler kapsamındaki komisyonlarda görevlendirilenlere; her bir komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için günde 5 saat ek ders ücreti ödenir. Bir sınavda aynı kişiye hem komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü görevleri için ek ders ücreti ödenemez." hükmü yer almaktadır.

Görüldüğü üzere bu madde eğitim merkezlerinde devam eden kursların bitirme sınavlarından söz etmektedir. Müftülükler bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitim kursu için ise 8. maddeden yararlanılacaktır. Bu maddenin 2/a fıkrasında; bu kurslarda eğitim veren Başkanlık personeline haftada 25, yılda 250 saati geçmemek üzere, (b) fıkrasında; başka kurum memurlarından yükseköğrenim mezunlarına haftada 15, yılda 250 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenebileceği yer almıştır. Hizmet içi eğitim sonunda yapılan sınav için de, aynı dersler gibi fiilen kaç saat sürmüşse o kadar, bu limitler dahilinde ek ders ücreti ödenebilecek, bu sınav mezkur BKK'nın 9. maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Anayasa'nın 128. maddesine göre, devlet memurlarına bütçeden yapılacak ödemelerin kanunla düzenlenmesinin öngörüldüğü göz önüne alınarak en azından, kanunun göndermesiyle BKK ile yapılan düzenlemeye göre ek ders ücreti ödenebileceği, yani bu alanda "kanunîlik" prensibinin geçerli olduğu, aksi halde mezkur BKK'nın 8. maddesine göre belirlenen limitler dikkate alınmadan 9. maddesine göre ayrıca yapılacak bir ödeme, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun değişik 71. maddesinin (g) bendi uyarınca kamu zararı oluşturacağı, bunun sonucunda tazmin sorumluluğunun doğacağı mütalaa edilmiştir.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol